ΡΑΠΤΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ταμειακές μηχανές, Φορολογικοί Μηχανισμοί

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΕΙΣ

Σας Ενημερώνουμε οτι δεν υπάρχουν Διαθέσιμα ραντεβού μέχρι τέλος του μήνα.

Παρακαλώ απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της ταμειακής σας, Φαίνεται στο Αυτοκόλλητο με τον αριθμό μητρώου που φέρει η ΦΤΜ,

ή στον κοντινότερο διαθέσιμο συνάδελφο.

Για να πάρετε αριθμό προτεραιότητας παρακαλώ συμπληρώστε Αίτημα υποστήριξης,

στην ενότητα HELP DESK / Αναβαθμίσεις ΦΗΜ 2023 - Σύνδεση με POS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σύμφωνα με την Α1157 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5994/13.12.2024,

όλα τα ταμειακά συστήματα θα πρέπει να έχουν διασυνδεθεί με τα τραπεζικά POS,

το αργότερο μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

 Παρακαλώ όπως συμβουλευτείτε την ενότητα ΓΓΠΣ Σύνδεση, για την σύνδεση του ΦΗΜ σας με την ΑΑΔΕ.