ΡΑΠΤΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κέντρο Υποστήριξης

Πελατών

 

Πατήστε το εικονίδιο

για Ραντεβού

 

ΤΗΛ.210 42 50 700

ΚΙΝ.69 42 41 42 48

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ

Next Generation EU”

Ταμειακές μηχανές, Φορολογικοί Μηχανισμοί

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΕΙΣ

Οι αναβαθμίσεις ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο.

Παρακαλώ όπως έχετε έτοιμο το EFT/POS για να γίνει η διασύνδεση (Επικοινωνήστε με την Τράπεζα).

Για να πάρετε αριθμό προτεραιότητας παρακαλώ συμπληρώστε Αίτημα υποστήριξης,

στην ενότητα HELP DESK / Αναβαθμίσεις ΦΗΜ 2023 - Σύνδεση με POS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σύμφωνα με την Α1157 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5994/13.12.2024,

όλα τα ταμειακά συστήματα θα πρέπει να έχουν διασυνδεθεί με τα τραπεζικά POS,

το αργότερο μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

 Παρακαλώ όπως συμβουλευτείτε την ενότητα ΓΓΠΣ Σύνδεση, για την σύνδεση του ΦΗΜ σας με την ΑΑΔΕ.