ΡΑΠΤΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κέντρο Υποστήριξης

Πελατών

 

Πατήστε το εικονίδιο

για Ραντεβού

 

ΤΗΛ.210 42 50 700

ΚΙΝ.69 42 41 42 48

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ

Next Generation EU”

E-send

 Για την είσοδο στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ e-send οι οδηγίες υπάρχουν στην ενότητα AES KEY στο κεντρικό μενού του ιστότοπου.

Σύνδεσμος : https://e-tamiakes.gr/index.php/aes-key

Στην οθόνη των κλειδάριθμων μπορούμε να δούμε αν ο ΦΗΜ (Ταμειακή ή Φορολογικός) έχει συνδεθεί και στέλνει στην ΑΑΔΕ.

Το Τελευταίο Ζ αποστολής πρέπει να συμφωνεί με το τελευταίο εκδοθέν Ζ

Στο παρακάτω παράδειγμα η ΦΗΜ δεν έχει συνδεθεί.

Με αριστερό κλικ μπορούμε να ανοίξουμε το μενού των λειτουργιών και να επιλέξουμε τα εξής.  

Οι επιλογές που μας ενδιαφέρουν είναι:

Κλειδί ΑΕS : Ανοίγει πλαίσιο που αναγράφεται το AES KEY απο το οποίο μπορούμε να το αντιγράψουμε ολόκληρο.

Διαβιβασθέντα Ζ: Εμφανίζεται καρτέλα με τα Ζ που έχουν σταλεί (ακολουθεί παράδειγμα)

Παράκαμψη χαλασμένου s.txt : Πιο χρήσιμο στους Φορολογικούς, σπάνια στις ταμειακές, παρακάμπτει χαλασμένο Ζ.

Στην οθόνη των Ζ ελέγχουμε να μην υπάρχουν Λάθη. Σε περίπτωση που υπάρχουν, επικοινωνούμε με τον τεχνικό για να διορθώσουμε το πρόβλημα.

Δεν μπορούν να διορθωθούν τα συγκεκριμένα αρχεία. Η διορθωση θα ισχύει απο το επόμενο Ζ. (Στο παράδειγμα υπάρχουν λάθη.)

Με αριστερό κλίκ, ανοίγουμε το μενού των λειτουργιών.

Περιεχόμενα Ζ: Εμφανίζεται καρτέλα με τα ποσά των αποδείξεων του επιλεγμένου Ζ. (ενδέχεται σε πρόβλημα ρύθμισης υποδιαστολής (σε ΕΑΦΔΣΣ) να μην εμφανίζονται σωστά ποσα).

Ζ logfile: Αν υπάρχει λάθος, εμφανίζεται μήνυμα με το λάθος που έχει εντοπιστεί (Το ελέγχει τεχνικός)

Το παράδειγμα είναι απο ταμειακή και τα ποσά είναι σωστά.

Το πρόβλημα υποδιαστολής είναι όταν το ERP στέλνει λάθος υποδιαστολή στον φορολογικό, τότε αγνοείται και τα ποσά ανεβαίνουν ακέραια. π.χ. το 1,50€ θα γίνει 150€.