ΡΑΠΤΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Category: Νομοθεσία
Order Files by:
Default | Name | Date | Hits |
Downloads: 11

Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ. Ενδιαφέρον έχει το άρθρο 3 για την τοποθέτηση QRCODE στο ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο.

Date 2020-09-27
File Size 156.28 KB
Download 723

Με τις προτεινόμενες διατάξεις εφαρμόζεται μειωμένος ΦΠΑ 13% από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2020 στα μη αλκοολούχα ποτά, τον καφέ, το τσάι κ.λπ

Date 2020-09-27
File Size 2.76 MB
Download 690

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Έτοιμη η πλατφόρμα myDATA - Οι ημερομηνίες διαβίβασης στοιχείων

Date 2020-09-27
File Size 122.31 KB
Download 688

Αποσύρονται και αντικαθίστανται οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ), που έχουν λάβει άδειες καταλληλόλητας με τις ΠΟΛ.1234/2002 και ΠΟΛ.1135/2005 και δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης για αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ!!!! ΠΡΟΣΟΧΗ δεν αφορά τους Φορολογικούς Μηχανισμούς ( ΕΑΦΔΣΣ )!!! Παράταση μέχρι την 31/7/2020.

Date 2020-09-27
File Size 84.54 KB
Download 681

Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. – Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α ́/23.4.2010)

Date 2020-09-27
File Size 141.5 KB
Download 671

Διάφορες διευκρινήσεις σχετικά με την λειτουργία των Φ.Η.Μ.

Επισημαίνω:

"5. Στην περίπτωση χρήσης ΕΑΦΔΣΣ, απαιτείται η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά, να εκτυπώνει στο παραστατικό τα δεδομένα των πρώτων 22 πεδίων του αρχείου e.txt χωρισμένα με semicolon, όπως ακριβώς περιγράφονται στον πίνακα Β. Εναλλακτικά της εκτύπωσης των πεδίων του αρχείου e.txt στο παραστατικό, η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά, αποστέλλει στο λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ τα δεδομένα των πρώτων 22 πεδίων του αρχείου e.txt χωρισμένα με semicolon, όπως ακριβώς περιγράφονται στον πίνακα Β ώστε το λογισμικό υποστήριξης να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά για την ορθή κατασκευή του αρχείου e.txt. Διευκρινίζεται ότι τα πεδία 3, 5, 6, 7, 8 μπορεί να είναι κενά, καθώς αυτά δημιουργούνται σε κάθε περίπτωση από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ.Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση της εφαρμογής που εκδίδει τα παραστατικά, αν δεν ικανοποιείται η προδιαγραφή αυτή."

Για την ώρα των ΦΗΜ:

"Ο ΦΗΜ, μετά την λήψη της σωστής ημέρας, ώρας, λεπτών και δευτερολέπτων από το πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ κατά την επικοινωνία με αυτό όταν εκδίδεται Ζ, αναπροσαρμόζει τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του, εφόσον: α) Ο ημερήσιος μετρητής αποδείξεων-σημάνσεων είναι 0 (άρα δεν έχει ανοίξει νέα ημέρα) και β) Η ληφθείσα σειρά ημερομηνίας-ώρας-λεπτών-δευτερολέπτων έχει απόκλιση μέχρι 30 λεπτά από την ημερομηνία-ώρα του τελευταίου Ζ του ΦΗΜ και γ) Η επιλογή «Αυτόματη προσαρμογή ώρας από τον SERVER» στον ΦΗΜ είναι ενεργή. Ειδικά για την περίπτωση όπου η ώρα του ΦΗΜ είναι πιο μπροστά από την ώρα του πληροφοριακού συστήματος των ΦΗΜ, αμέσως μετά τον συγχρονισμό της ώρας του ΦΗΜ κατά την έκδοση αναφοράς Ζ, θα πρέπει ο ΦΗΜ να απενεργοποιείται για όσο χρόνο χρειαστεί, προκειμένου να μην εκδοθεί απόδειξη εσόδου με ημερομηνία - ώρα προγενέστερη της τελευταίας φορολογικής απόδειξης (της αναφοράς Ζ συμπεριλαμβανομένης)."

Date 2020-09-27
File Size 203.59 KB
Download 671

Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362Β΄) και ΠΟΛ1135/26-10- 2005 (1592Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων

Date 2020-09-27
File Size 131.54 KB
Download 641

Δημοσιεύθηκε χθες (28/6/2021) κοινό Δελτίο Τύπου ΥΠ.ΟΙΚ και ΑΑΔΕ  σύμφωνα με ο οποίο:
Όλοι οι κάτοχοι ΦΗΜ θα πρέπει να τους έχουν αναβαθμίσει και συνδέσει ώστε να αποστέλλουν δεδομένα μέχρι την 1/11/2021.
Το χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται πιο συγκεκριμένα σε 3 φάσεις ως εξής :

  1. Από 1.9.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000 €.
  2. Από 1.10.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 €.
  3. Από 1.11.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Date 2021-06-29
File Size 1.08 MB
Download 631
Date 2022-05-01
File Size 8.62 MB
Download 396

ΠΟΛ 1002/31.12.2014

Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη

χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή

πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων

κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας

φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος

Date 2022-07-27
File Size 84.78 KB
Download 338

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. 

Date 2022-08-07
File Size 203.61 KB
Download 320