ΡΑΠΤΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΛ.210 42 50 700

ΚΙΝ.69 42 41 42 48

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Overview Overview Search Search Up Up
Category: ΝΟΜΟΙ
 
Files:
pdf.png Απόσυρση Ταμειακών 2020 NEW

Download

  Eπισυναπτόμενο αρχείο από το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ όπου με απόφαση του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποσύρονται και αντικαθίστανται οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ), που έχουν λάβει άδειες καταλληλόλητας με τις ΠΟΛ.1234/2002 και ΠΟΛ.1135/2005 και δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης για αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ


Created
Size
Downloads
22-01-2020
834.98 KB
36
pdf.png ΦΕΚΒ_4861_ΠΟΛ1195_18 HOT

Download

Κύρια θέματα:

  1. Στο Άρθρο 1.

    Στα πρατήρια καυσίμων που υποχρεούνται να αναβαθμίσουν τα Λογισμικά Υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, προστέθηκαν «οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και οι προμηθευτές υγραερίου ή φυσικού αερίου.» Η υποχρέωση αναβάθμισης των ΕΑΦΔΣΣ των ανωτέρω (πρατηρίων καυσίμων κλπ), μεταφέρθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2018, από τις 31.10.2018.
  2. Στο Άρθρο 3.

    Προστέθηκε η παράγραφος  4 που αναφέρει «Ο αυτόματος συγχρονισμός του ΦΗΜ με το ρολόι του πληροφοριακού συστήματος των ΦΗΜ πραγματοποιείται μόνο κατόπιν επιτυχούς επικοινωνίας με το πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ.»

      Η ισχύς της νέας ΠΟΛ.1195 είναι από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την 31η Οκτωβρίου 2018. 

 παρ.3

Μετά την δήλωση της ΦΗΜ στο Gsis Δ13, μέσα σε 10 ημέρες δήλωση του AES KEY στο λογισμικό της ΦΗΜ.Created
Size
Downloads
03-11-2018
125.37 KB
338
pdf.png ΠΟΛ. 1166/1167-24-8-2018 HOT

Download

Διάφορες διευκρινήσεις σχετικά με την λειτουργία των Φ.Η.Μ. 

Επισημαίνω:

"5. Στην περίπτωση χρήσης ΕΑΦΔΣΣ, απαιτείται η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά, να εκτυπώνει στο παραστατικό τα δεδομένα των πρώτων 22 πεδίων του αρχείου e.txt χωρισμένα με semicolon, όπως ακριβώς περιγράφονται στον πίνακα Β.

Εναλλακτικά της εκτύπωσης των πεδίων του αρχείου e.txt στο παραστατικό, η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά, αποστέλλει στο λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ τα δεδομένα των πρώτων 22 πεδίων του αρχείου e.txt χωρισμένα με semicolon, όπως ακριβώς περιγράφονται στον πίνακα Β ώστε το λογισμικό υποστήριξης να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά για την ορθή κατασκευή του αρχείου e.txt.

Διευκρινίζεται ότι τα πεδία 3, 5, 6, 7, 8 μπορεί να είναι κενά, καθώς αυτά δημιουργούνται σε κάθε περίπτωση από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ. Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση της εφαρμογής που εκδίδει τα παραστατικά, αν δεν ικανοποιείται η προδιαγραφή αυτή."

Για την ώρα των ΦΗΜ:

"Ο ΦΗΜ, μετά την λήψη της σωστής ημέρας, ώρας, λεπτών και δευτερολέπτων από το πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ κατά την επικοινωνία με αυτό όταν εκδίδεται Ζ, αναπροσαρμόζει τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του, εφόσον: α) Ο ημερήσιος μετρητής αποδείξεων-σημάνσεων είναι 0 (άρα δεν έχει ανοίξει νέα ημέρα) και β) Η ληφθείσα σειρά ημερομηνίας-ώρας-λεπτών-δευτερολέπτων έχει απόκλιση μέχρι 30 λεπτά από την ημερομηνία-ώρα του τελευταίου Ζ του ΦΗΜ και γ) Η επιλογή «Αυτόματη προσαρμογή ώρας από τον SERVER» στον ΦΗΜ είναι ενεργή. Ειδικά για την περίπτωση όπου η ώρα του ΦΗΜ είναι πιο μπροστά από την ώρα του πληροφοριακού συστήματος των ΦΗΜ, αμέσως μετά τον συγχρονισμό της ώρας του ΦΗΜ κατά την έκδοση αναφοράς Ζ, θα πρέπει ο ΦΗΜ να απενεργοποιείται για όσο χρόνο χρειαστεί, προκειμένου να μην εκδοθεί απόδειξη εσόδου με ημερομηνία - ώρα προγενέστερη της τελευταίας φορολογικής απόδειξης (της αναφοράς Ζ συμπεριλαμβανομένης)."Created
Size
Downloads
13-09-2018
203.59 KB
343
pdf.png ΠΟΛ.1104/2018 HOT

Download

 

Παράταση για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών - ΠΟΛ 1104/2018

Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1196/2017Created
Size
Downloads
08-06-2018
101.67 KB
388
pdf.png ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΠΟΛ 1196-2017 HOT

Download

Ταμειακές που αποσύρονται έως 31/05/2018  Created
Size
Downloads
30-05-2018
470.98 KB
337
pdf.png ΝΟΜΟΣ 4492/2017 (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ) HOT

Download

Υποχρεωτική επισήμανση καταγωγής - προέλευσης στο κρέαςCreated
Size
Downloads
12-04-2018
330.4 KB
365
pdf.png ΠΟΛ.1211/2017 HOT

Download

ΠΟΛ.1211/2017 Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων

(Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων)Created
Size
Downloads
27-12-2017
522.91 KB
427
pdf.png ΠΟΛ. 1196 /2017 HOT

Download

Αναφέρεται η παύση των ταμειακών μηχανών παλαιού τύπου. 

Έως 28-02-2018 οι ταμειακές μηχανές που δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων σε euro.

Έως 31-05-2018 μηχανών με euro που έχουν απαγορευθεί με τις διατάξεις της ΠΟΛ1063/2008.

Το πρόστιμο επιβάλλεται, όταν διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, και ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο. Created
Size
Downloads
12-12-2017
670.68 KB
459
pdf.png ΦΕΚ Ν.4492 Α' 156/18-10-2017 HOT

Download

Σύμφωνα λοιπόν με το Άρθρο 15 παρ. 2, μέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, oι επιχειρήσεις που οποίες απασχολούνται µε τη λιανική πώληση προσυσκευασμένου ή µη νωπού κρέατος, διατηρηµένου µε απλή ψύξη και κατεψυγµένου κρέατος χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και κιµά, σπλάχνων και λοιπών βρώσιµων μερών του κρέατος προσαρµόζονται στις απαιτήσεις του άρθρου 9, του άρθρου που επιβάλλει την αναγραφή προέλευσης στην ταμειακή μηχανή.
Για την αναγραφή προέλευσης του κρέατος στην ταμειακή μηχανή του σημείου λιανικής πώλησης, πρέπει να αναγράφεται: το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής ή οι χώρα-ες εκτροφής, όπου η πρώτη χώρα εκτροφής νοείται η χώρα γέννησης και η τελευταία χώρα εκτροφής νοείται η χώρα σφαγής.
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στα σημεία λιανικής πώλησης κρέατος που δεν αναγράφουν την προέλευση στην ταμειακή, είναι αυτές που «προβλέπονται για την εφαρµογή των κανονισµών (ΕΚ) 178/2002, (ΕΚ) 882/2004, (ΕΕ) 931/2011 και (ΕΕ) 1337/2013».
 
 


Created
Size
Downloads
25-10-2017
253.82 KB
461
pdf.png Διευκρινήσεις σχετικά με την εγκατάσταση του ΕΑΦΔΣΣ HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
25-02-2016
1.26 MB
871
pdf.png Κατηγορίες Προϊόντων με τα ΦΠΑ τους απο 20/07/2015 HOT

Download

Οι κατηγορίες των ΦΠΑ και τα προϊόντα τους όπως διαμορφώνονται από 20/07/2015.Created
Size
Downloads
18-07-2015
35.86 KB
694
pdf.png ΠΟΛ 1002/31-12-2014 HOT

Download

Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμώνCreated
Size
Downloads
19-01-2015
69.52 KB
742
pdf.png Δελτίου Τύπου ΓΓΠΣ σχετικά με την έναρξη πιλοτικής εγκατάστασης νέων driver ΕΑΦΔΣΣ HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
17-11-2013
170.39 KB
780
pdf.png Διευκρινίσεις Για μείωση του ΦΠΑ HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
06-08-2013
138.8 KB
827
pdf.png ΠΟΛ 1189 / 29-07-2013 Εστίαση στο 13% ΦΠΑ HOT

DownloadCreated
Size
Downloads
30-07-2013
72.44 KB
819
pdf.png Συλογική Απόφαση ΣΕΚΤ 18/01/2013 HOT

Download

Με την απόφαση αυτή ο ΣΕΚΤ προτείνει την μη ανάβαθμιση των υφηστάμενων Ταμειακών Μηχανών σε νέου τύπου on-line και την μή αλλαγή των μηχανών που θα διατεθούν στην αγορά μέχρι την διάθεση των μηχανών νέου τύπου.Created
Size
Downloads
12-06-2013
89.21 KB
1.000
pdf.png ΠΟΛ 1234/9-10-2002 HOT

Download

Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων


Created
Size
Downloads
21-05-2013
837.16 KB
1.015
pdf.png ΠΟΛ 1221/31-12-2012 HOT

Download

Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. – Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α ́/23.4.2010)


Created
Size
Downloads
21-05-2013
141.5 KB
845
pdf.png ΦΕΚ 3522/22-12-2006 HOT

Download

Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος,απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις.Created
Size
Downloads
21-05-2013
280.68 KB
749