ΡΑΠΤΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Θεώρηση Φ.Τ.Μ.

Θεώρηση ταμειακής μηχανής 
ΕΝΑΡΞΗ
  Ε
ντός 10 ημερών απο την αγορά της Φ.Η.Μ. πρέπει να προσκομίσετε το Βιβλίο συντήρησης και επισκευών στον λογιστή. Η δήλωση της ΦΗΜ (ταμειακή μηχανή ή φορολογικός μηχανισμός) γίνεται πλέον μέσω internet απο το gisis.gr.
  Σε περίπτωση που δεν προσκομίσετε Βιβλίο συντήρησης και επισκευών για θεώρηση εντός 10 ημερών, ή το προσκομίσετε πέραν αυτής της προθεσμίας θα σας επιβλήθει πρόστιμο Κ.Β.Σ. για εκπρόθεσμη θεώρηση καθώς και απόφαση επιβολής προστίμου περι 
έκδοσης αθεώρητων στοιχείων σε περίπτωση που έχετε εκδώσει αποδείξεις.
  Όταν μπούμε στον λογαριασμό μας πάμε στις εφαρμογές Taxis Net στις επάνω καρτέλες και επιλέγουμε όλες οι εφαρμογές., μετά βρίσκουμε Κ.Β.Σ. Εφαρμογή Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και επιλέγουμε το Έντυπο Δήλωσης Έναρξης  - Μεταβολής - Παύσης Λειτουργίας Φ.H.Μ. Δ 13.

 Συμπληρώνουμε τα στοιχεία που μας ζητούνται και εκτυπώνουμε τον αριθμό καταχώρησης όπου τον επισυνάπτουμε στο βιβλίο επισκευής και συντήρησης. 

ΠΑΥΣΗ

  Η παύση της ΦΗΜ γίνεται κυρίως για διακοπή εργασιών της επιχείρησης, πλήρωση φορολογικής μνήμης, αδράνειας (μη χρήσης). Δηλώνεται σε 3 - 10 ημέρες στο  gsis ανάλογα με την περίπτωση. Συμβουλευτείτε τον λογιστή σας.

Συμπληρώνεται το Εφαρμογες -> ΚΒΣ -> Δ13.

 

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία που μας ζητούνται και εκτυπώνουμε τον αριθμό καταχώρησης όπου τον επισυνάπτουμε στο βιβλίο επισκευής και συντήρησης.

 

 Επίσης μπορείτε να μεταβείτε στην παρακάτω σελίδα της ΑΑΔΕ απευθείας:

https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/biblia-stoicheia/tameiakes-mechanes/d13-entypo-deloses-enarxes-metaboles-payses